VPS1 - KCN Nội Bài

Tên công trình : VPS1 - KCN Nội Bài 
Địa chỉ : Khu CN Nội Bài - Đông Anh - Hà Nội


Chủ đầu tư :
Khách hàng : Công ty TNHH Kurihara Việt Nam
Hạng mục cung cấp :
- Đèn Highbay cao áp thủy ngân 400W
- Chấn lưu, kích, tụ, bóng Metal Halide 250W Philips
- Đèn pha Slighting 250W
Năm thực hiện : 2012