Văn phòng VP508 - Tòa nhà Dreamland Bonanza

Tên công trình: Văn phòng VP508 - Tòa nhà Dreamland Bonanza

Địa chỉ: Số 23 Duy Tân - Hà Nội


Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính

Khách hàng: Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính

Hạng mục thi công:

- Cải tạo xây dựng và nội thất

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Năm thực hiện: 2020