Văn phòng An Phát Holding

Tên công trình: Cải tạo văn phòng An Phát Holding

Địa chỉ: Số 147 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội


Chủ đầu tư: Tập đoàn An Phát Holding

Khách hàng: Công ty cổ phần xây lắp ANI

Hạng mục thi công:

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Năm thực hiện: 2018