Trạm bơm Vinh

Tên công trình : Trạm bơm Hưng Hòa , Hưng Lộc - TP Vinh
Địa chỉ : TP Vinh - Nghệ An


Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hòa Hiệp
Khách hàng : Công ty TNHH Hòa Hiệp
Hạng mục cung cấp :
- Cung cấp hệ thống tủ điện : Tủ phân phối tổng MSB, tủ điều khiển bơm, tủ tụ bù
Năm thực hiện : 2014