Tòa nhà N02-T1 Khu Ngoại giao đoàn

Tên công trình : Tòa nhà N02-T1 Khu Ngoại giao đoàn
Địa chỉ : Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội


Chủ đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư bất động sản An Bình
Khách hàng : Công ty cổ phần đầu tư bất động sản An Bình
Hạng mục thi công :
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống busway MEGADUCT 2500A
Năm thực hiện : 2016