Tòa nhà GP INVEST


Tên công trình : Tòa nhà GP-INVEST
Địa chỉ : 170 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội


Chủ đầu tư : Công ty cổ phần dầu khí toàn cầu ( GP-INVEST)
Khách hàng : 
Hạng mục thi công :
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống Busway MEGADUCT 2 trục 1600A
Năn thực hiện : 2014