Tòa nhà Bình Vượng Tower

Tên công trình : Tòa nhà Bình Vượng Tower
Địa chỉ : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội


Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Bình Vượng
Khách hàng :
Hạng mục thi công :
- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Busway
Năm thực hiện : 2011