Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Vinasanfu

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Vinasanfu

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng

Chủ đầu tư : Vinasanfu

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công tt TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

Tổng thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng GM

Nhà thầu M&E: Công ty cổ phần Bigcom

Hạng mục cung cấp:

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống HVAC

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét tiếp địa

Năm hoàn thành: 2021