Nhà máy xi măng Hòa Phát

Tên công trình : Nhà máy xi măng Hòa Phát
Địa chỉ : Thanh Liêm - Hà Nam


Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Xi măng Hòa Phát
Khách hàng : Công ty cổ phần Xi măng Hòa Phát
Hạng mục cung cấp :
- UPS Socomec 10KVA
Năm thực hiện : 2011