Nhà máy thép Polyme

Tên công trình : Nhà máy thép Polyme
Địa chỉ : Ninh Hiệp - Bắc Ninh


Chủ đầu tư : Công ty cổ phần cốt sợi polyme Việt Nam
Khách hàng : Công ty cổ phần cốt sợi polyme Việt Nam
Hạng mục cung cấp :
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ điện điều khiển
Năm thực hiện : 2014