Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Tên công trình : Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Địa chỉ : Khu CN Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh


Chủ đầu tư : Furmosa
Khách hàng : Công ty cổ phần Lilama 18
Hạng mục cung cấp :
- Cable Gland cho thi công cáp
Năm thực hiện : 2013