Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Tên công trình : Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
Địa chỉ : Trúc lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa


Chủ đầu tư :
Khách hàng : Công ty CP LILAMA 18
Hạng mục cung cấp :
- Dây cáp điện
- Thiết bị đóng cắt LS
- Attomat chống rò LS
Năm thực hiện : 2014