Nhà máy Lavie Hưng Yên

Tên công trình : Nhà máy Lavie Hưng Yên
Địa chỉ : Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên


Chủ đầu tư : Công ty TNHH Lavie Việt Nam
Khách hàng : Công ty TNHH Lavie Viet Nam
Hạng mục cung cấp : 
- Cung cấp UPS Santak 1000VA
- Ắc quy 12V-7.2Ah
Năm thực hiện : 2014