Nhà máy Lavie Hưng Yên

Tên công trình : Nhà máy Lavie Hưng Yên
Địa chỉ : Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên


Chủ đầu tư : Công ty TNHH Lavie Việt Nam - CN Hưng Yên
Khách hàng : Công ty TNHH Lavie Việt Nam - CN Hưng Yên
Hạng mục cung cấp : 
- Cung cấp và lắp đặt UPS Sunray 10kVA
Năm thực hiện : 2011