Nhà máy cán thép Thái Trung

Tên công trình : Nhà máy cán thép Thái Trung
Địa chỉ : Phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên


Chủ đầu tư : Công ty cổ phần cán thép Thái Trung
Khách hàng : Công ty CP TM và nội thất Nam Sơn
Hạng mục cung cấp :
- Đèn Metal Halide 400W
Năm thực hiện : 2012