Nhà máy An Phát số 6A

Tên công trình : Nhà máy An phát số 6
Địa chỉ : KCN nam Sách - Hải Dương


Chủ đầu tư : Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát
Khách hàng : Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát
Hạng mục cung cấp :
- Cung cấp hệ thống tủ điện các loại
Năm thực hiện : 2016