Nhà máy A3 - An Trung

Tên công trình : Nhà máy A3 - An Trung

Địa chỉ : Khu công nghiệp Công nghệ cao An Phát Complex - TP Hải DươngChủ đầu tư : Công ty TNHH Kỹ thuật cao An Phát
Khách hàng : Công ty TNHH Kỹ thuật cao An Phát
Hạng mục thi công :

  • Thi công hệ thống điện -  điện nhẹ
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước

Năm thực hiện : 2018