Nhà hàng Lã Vọng

Tên công trình : Nhà hàng Lã Vọng
Địa chỉ : Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội


Chủ đầu tư :
Khách hàng : Công ty CP đầu tư & Thương mại Phúc Đạt
Hạng mục cung cấp :
- Tủ điện phân phối 200A
- Tủ công tơ
Năm thực hiện : 2013