Khách sạn Ninh Giang

Tên công trình : Khách sạn Ninh Giang

Địa chỉ : Đường Ngô Tất Tố - TP Bắc NinhChủ đầu tư : Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ninh Giang
Khách hàng : Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ninh Giang
Hạng mục thi công :

  • Thi công hệ thống điện -  điện nhẹ
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước

Năm thực hiện : 2018