Dự án Hot Strip Mill

Tên công trình : Dự án Hot Strip Mill
Địa chỉ : KCN Formosa - Kỳ Anh - Hà Tĩnh


Chủ đầu tư :
Khách hàng : Cty TNHH đầu tư TM & DV Quang Dũng
Hạng mục cung cấp : 
- Hệ thống đèn chiếu sáng Paragon
Năm cung cấp : 2013