Đại học Xây Dựng

Tên công trình : Đại học Xây Dựng

Địa chỉ : 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội


Chủ đầu tư : Đại học Xây Dựng
Khách hàng : Đại học Xây Dựng
Hạng mục thi công :

  • Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.

Năm thực hiện : 2016