Công ty Hòa Hiệp

Tên công trình : Công ty TNHH Hòa Hiệp
Địa chỉ : 104 Nguyễn Sinh Sắc - TP Vinh - Nghệ An


Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hòa Hiệp
Khách hàng : Công ty TNHH Hòa Hiệp
Hạng mục cung cấp :
- Đèn Slighting 1000W
Năm thực hiện : 2012