Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tên công trình : Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Địa chỉ : 57 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội


Chủ đầu tư : Công đoàn ngân hàng Việt Nam
Khách hàng : Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Hạng mục cung cấp :
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện nước
Năm thực hiện : 2013