CHUNG CƯ GOLDMARK CITY

Tên công trình : Chung cư Goldmark City
Địa chỉ : 136 Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Hà Nội


Chủ đầu tư :
Khách hàng : Công ty CP Khảo sát và xây dựng
Hạng mục cung cấp :
- Cung cấp hệ thống tủ điện
Năm thực hiện : 2015