Bệnh viện nông nghiệp

Tên công trình : Bệnh viện nông nghiệp
Địa chỉ :
Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội


Chủ đầu tư :
Khách hàng :
Hạng mục thi công :

- Thi công hệ thống điện, nước
Năm thực hiện : 2011