Tiếng việt english

Hệ thống điện động lực, chiếu sáng

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và điện động lực

Nhà thầu cơ điện Bigcom cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công lắp đặt các hệ thống điện động lực cấp nguồn tới các thiết bị máy móc, hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài công trình:

1. Thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp và tủ điện
2. Thi công hệ thống thanh dẫn Busway.
3. Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà.
4. Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.
5. Thi công lắp đặt hệ thống công tắc, ổ cắm…
6. Thi công lắp đặt hệ thống chống sét.
7. Thi công lắp đặt hệ thống tiếp địa.

Thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp và tủ điện

Hệ thống thanh dẫn Bus​way


Hệ thống chiếu sáng trong nhà


Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà


Thi công lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa

Tags : Dự án về điện động lực, chiếu sáng, tủ điện, thang máng cáp

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898