Tiếng việt english

Nhà máy A9, A11, A13 - LEO PAPER PRODUCTS

Tên công trình : Nhà máy A9, A11, A13 - LEO Paper Products

Địa chỉ : Khu công nghiệp Công nghệ cao An Phát Complex - TP Hải Dương

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kỹ thuật cao An Phát
Khách hàng : Công ty TNHH Kỹ thuật cao An Phát
Hạng mục thi công :
  • Thi công hệ thống điện
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước
Năm thực hiện : 2019

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898