Tiếng việt english

Khách sạn Ninh Giang


Tên công trình : Khách sạn Ninh Giang

Địa chỉ : Đường Ngô Tất Tố - TP Bắc Ninh

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ninh Giang
Khách hàng : Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ninh Giang
Hạng mục thi công :
  • Thi công hệ thống điện -  điện nhẹ
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước
Năm thực hiện : 2018

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898