Tiếng việt english

Bệnh viện nông nghiệp


Tên công trình : Bệnh viện nông nghiệp
Địa chỉ :
Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
Chủ đầu tư :
Khách hàng :
Hạng mục thi công :

- Thi công hệ thống điện, nước
Năm thực hiện : 2011

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898