Cơ cấu tổ chức

Tiếng việt english

Cơ cấu tổ chức

Sodotochuc.png
  1. NHÂN LỰC CÔNG TY
Bao gồm các kĩ sư, cử nhân chuyên ngành, các chuyên viên kĩ thuật lành nghề:
  • Ban giám đốc: 05 người
  • Kỹ sư và cử nhân: 22 người
  • Công nhân, lao động phổ thông: 50 người
  • Cùng với đội ngũ gồm các cộng tác viên và cố vấn với nhiều năm kinh nghiêm

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898